Свободен пазар на електроенергия

Игри

Информация за страница Свободен пазар на електроенергия

   Правната рамка за пълно отваряне на пазара за електрическа енергия е отворен напълно от настъпването на датата 1 януари 2007-ма година. Както вероятно знаят всички, именно тогава страната ни стана пълноправна членка на ЕС и това позволява да ползва редица от предоставените привилегии. Всъщност въпросната рамка напълно отговаря на тенденциите и изискванията на евросъюза, ето защо тя е много ценна и полезна за всички, които евентуално биха искали да научат повече за особеностите на пазара за енергия. ДКЕВР, което е всъщност Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е несъмнено много важна институция, която е свързана с подготвянето на нови поддоговори и проекти. Тяхната основна цел е да се постигне установяване на пазарните отношения, така че всяка от заинтересованите страни да е наясно с позициите и претенциите си. Това обаче не означава, че няма други важни неща, които да се кажат за свободния пазар, който несъмнено дава повече привилегии.

    От 17-ти юли 2012-та година настъпват някои значителни и сериозни промени в Закона по енергетиката, който често се изписва просто като ЗЕ. Те предвиждат всички клиенти, които са присъединени към обекти със средно напрежение, да избират сами доставчика си на енергия и не на последно по важност място – да постигат взаимна договореност по отношение на цените. Юли 2013-та година е още един важен етап в развитието на свободен пазар на електроенергия, защото именно на тогава ДКЕВР издава специален лиценз на трите електроснабдителни дружества. Подобно нещо получава и Обществения доставчик за доставчици от последна инстанция. Това доведе до изпълнение на едно от основните изисквания на Закона за енергетиката, което  е всъщност пряко свързано с обезпечаването на всички онези клиенти, имащи обекти на средно напрежение и все още не избрали доставчик. Същите поради една или друга причина често пъти остават без търговец, ето защо на този проблем трябва да се намери подобаващо решение. Доставчикът от последна инстанция при такива обстоятелства е този, който осигурява снабдяването с електричество на обекти на средно напрежение поне до момента, в който се стигне до избора на нов доставчик. ДПИ е организация с широки функции, за която на много места има важна информация.

    Заплащането на мрежови услуги е поредният важен и значим аспект, когато става дума за свободен пазар на електроенергия. Цените на въпросните услуги, щом веднъж бъдат договорени, повече не подлежат на обсъждане и промени. Плащането не може да прекъсне по никакъв начин, независимо кой е доставчикът на така ценното в наши дни електричество, благодарение на което ежедневието на хората в значителна степен се улеснява. Регулираният пазар се различава пряко от свободния и именно основната разлика между двете е важна за обяснение за всички потребители. В първия случай търговията се извършва след като доставката е направена и обхваща едномесечен период, а във втория извършването на търговията е преди момента на доставката и се търгуват количества на часова база. Най-общо казано това означава, че се прави предварително планиране на очакваното потребление за всеки час. Това са относително най-важните неща за свободния пазар на електричество.

Етикети:   Ел.енергия
eXTReMe Tracker